فروسیلیکو منیزیم

منیزیم در چدن معمولاً شرایط را برای تشکیل گرافیت کروی مناسبتر می سازد ، و در آلیاژسازی چدنهای نشکن کاربرد فراوانی دارد با افزودن فروسیلیکو منیزیم به آلیاژهای چدنی و فولادی علاوه بر کروی کردن گرافیتها مقاومت به ضربه را در قطعات ریختگی افزایش داده و استحکام را افزایش می دهد با افزودن مقدار مشخصی فروسیلیکو منیزیم به چدن استحکام آنها از ۴۰ تا ۶۰ کیلوگرم بر میلیمتر مربع برای چدنها غیر آلیاژی آستمپر شده (ADI)  از ۶۰ تا ۱۱۰ کیلوگرم بر میلیمتر مربع می رسد . عموماً نیز فروسیلیکو منیزیم کمی قبل از ریختن مذاب و بارریزی در قالب یا شمش ریزی چند منظوره اضافه می شود که منیزیم توسط جوانه های گرافیت جذب شده و تنش سطحی را آنچنان تغییر می دهد که شرایط رشد در تمام جهات یکنواخت می شود و در استحکام کششی و تغییر طول نسبی و مدول لاستیکی در قطعات بهبود می یابد .

Re SI Ca AL Mg عناصر
۰/۸%-۱/۲% ۴۲%-۴۸% ۰/۸%-۱/۵% ۱% max ۵%-۷% درصد
c b a Screen size
۵-۳۵ ۵-۱۵ ۱-۵ mm

دیدگاه‌تان را بنویسید: