کربن

کربن عنصری شیمیایی با نماد C و عدد اتمی ۶ است.اتم‌های کربن می‌توانند به صورت‌های مختلفی با یکدیگر پیوند برقرار نمایند که این موجب می‌شود تا دگرشکلی های متنوعی از کربن تشکیل شود. شناخته شده‌ترین دگرشکل‌های کربنی، گرافیت، الماس و فولرن باکمینستر هستند.

پیام داخل واتساپ
Call Now Button