تامین کننده انواع فروآلیاژها جوانه زا گرافیت ها شمش چدن بوته گرافیتی

جوانه زاها

برای بهبود خواص قطعات ریختگی، از جمله خواص مکانیکی، فیزیکی و ریخته گری، روشهای مختلفی وجود دارد. بیشتر این روش ها در حالت جامد روی قطعه ریختگی انجام می شود. مانند عملیات حرارتی و کارهای مکانیکی که سبب تغییر ساختار میکروسکوپی قطعه ریختگی می شود.
اما در حالت مذاب نیز می توان خواص قطعه ریختگی را با اضافه نمودن مقدار جزیی از عناصر معین افزایش داد. معمولا این عناصر را در آخرین مرحله تهیه مذاب و قبل از ریختن مذاب به داخل قالب، اضافه می کنند.
این عناصر سبب ریز شدن دانه ها در ساختار میکروسکوپی قطعه می شود. همچنین موجب تولید فازهایی می شود که در حالت عادی در اثر انجماد مذاب تشکیل نمی شوند. ریز دانه شدن یا ایجاد فازهای جدید سبب افزایش خواص فیزیکی، مکانیکی و ریخته گری قطعات ریختگی می شود. به این مواد جوانه زا می گویند.


به عنوان مثال با اضافه کردن مقدار اندکی تیتانیم یا بور به مذاب آلومینیوم، باعث می شود پس از ریختن مذاب به داخل قالب و انجماد دانه های تشکیل شده در آلومینیوم و آلیاژهای آن از 2.5 میلیمتر به0.1 میلیمتر کاهش یابد.

یا با اضافه نمودن حدود 0.02% سدیم و یا 0.03% استرانسیم به مذاب آلیاژهای آلومینیوم ـ سیلیسیم، اندازه دانه های تشکیل شده در حین انجماد به مقدار بسیار زیادی کاهش می یابد.جوانه زا های مورد استفاده در چدن خاکستری

انواع جوانه زاهایی که در چدن های خاکستری مورد استفاده قرار می گیرند اغلب از آلیاژ پایه فروسیلیسیم به همراه عناصر آلیاژی همچون استرانسیم (Sr) ، کلسیم (Ca) ، باریم (Ba) ، زیرکنیوم (Zr) ، آلومینیوم (Al) می باشند.

علاوه بر این عناصر خاکی نادر و غیره با نام های تجاری مختلف از قبیل Alinoc ،Barinoc ،Zircinoc ،Foundrisil ، Superseed و غیره در سراسر جهان تهیه می شوند.

خواص مکانیکی و استحکام تمام فلزات و آلیاژها به دانه بندی و ساختار آنها بستگی دارد. به هنگام ریخته گری و انجماد، حضور جوانه زا ها باعث می شود تا انجماد از نقاط زیادی (جوانه زا ها) شروع شده و ساختار بصورت دانه ریز حاصل شود.

در این صورت خواص مکانیکی از جمله استحکام تسلیم و نهایی، سختی، تافنس یا چقرمگی شکست و همچنین انعطاف پذیری افزایش یابد.
مؤثر بودن یک جوانه زا توسط توانایی جوانه زنی در قدرت ماندگاری اثرات آن در طول فاصله زمانی بین تلقیح و تکمیل انجماد یوتکتیک بوده و اندازه گیری می شود.مزایای جوانه زایی

  • تمایل به کاهش تشکیل سفیدی در مقاطع نازک
  • یکنواختی بیشتر ساختار
  • اجتناب از گرافیت فوق تبریدی ریز که با مزیت همراه است
  • از بین بردن گرافیتهای درشت در مقاطع ضخیم
  • با زدن جوانه زا می توان چدنهای خاکستری مقاوم با کربن معادل کم را بدون ریسک تشکیل سمانتیت ریخته گری نمود.
 
 
تماس با ما
ارسال پیام
پیام داخل واتساپ