فرومولیبدن

مولیبدن یک واژه یونانی به معنی شبیه است.خاصیت این فرو آلیاژ پس از ترکیب با فولاد استحکام فولاد را بیشتر میکند و مقاومت فولاد را در مقابل حرارت بیشتر میکند.نحستین کاربرد آن در جنگ جهانی اول بود که تولید  زره پوشها و هواپیما مورد استفاده قرار گرفت.فرو مولیبدن آلیاژی است که با ترکیب آهن و مولیبدن ایجاد می‌شود.بیشترین ذخایر  معادن مولیبدن در چین، ایالات متحده‌آمریکا،ارمنستان، روسیه،ایران،قزاقستان و شیلی میباشد. این فروآلیاژ حاوی مقدار ۶۰-۷۰  درصد  مولیبدن میباشد  که با ذوب کردن اکسید مـولیبدن (Mo O3) آلومینیوم  و آهن و از روش احیا به وسیله آلومینیوم تولید میشود . 

آنالیز

SIZE CU S SI MO عناصر
۱۰-۱۰۰ mm ۰/۵% max ۰/۱۰% ۱/۵% ۶۰-۶۵% درصد

دیدگاه‌تان را بنویسید: