فرومنگنز کم کربن

منگنز بعنوان یکی از عناصر اصلی در ساختار متالوژریکی فولادها می باشد با کاهش و یا افزایش منگنز در آلیاژ فولادی می توان استحکام فولاد را کاهش و یا افزایش داد ، خاصیت فرم دهی و جوشکاری افزایش یافته ، اما تاثیر کمی برالاستیسیته دارد با توجه به اینکه در این نوع از فروآلیاژها افزایش کربن باعث ایجاد خواص مقاومت به سایش می کند و با اضافه نمودن هر ۳% منگنز استحکام کشش فولاد  kg/mm10 افزایش می یابد و این میزان بین ۳تا ۸% منگنز یا نسبت کمتری افزایش یافته و از ۸%منگنز به بالا کاهش می یابد . تغییرات تنش تسلیم نیز مشابه استحکام کششی می باشد و با افزایش مگنز درکلیه آلیاژهای فولادی عمق سختی را در سختکاری افزایش می دهد . در برخی فولادهای خاص وجود درصد بالای کربن در فرومنگنز باعث دگرگونی در ساختار فولاد و یا قطعات ریخته گری شده می شود و در مواقعی که بخواهیم استحکام فولاد و سختی را افزایش داده و از کاهش الاستیسیته قابلیت آهنگری و جوشکاری و برشکاری جلوگیری نمائیم از فرومنگنز کم کربن استفاده می کنیم .

SIZE SI P C Mn عناصر
۱۰-۶۰ mm ۱% max ۰٫۲% max ۰٫۸ max ۷۸% min درصد

دیدگاه‌تان را بنویسید: