ضایعات چدن

انواع ضایعات چدن معمولی

  • چدن ماشینی
  • جدن لوله
  • کاسه چرخ
  • چدن دستگاهی
  • و…

انواع ضایعات چدن نشکن  

  • چدن نشکن میل لنگ
  • نشکن لوله ای
  • و..

دیدگاه‌تان را بنویسید: