صفحه اصلی


شرکت شایان مواد با هدف تقویت تولید داخلی بعنوان تامین کننده ابزار آلات و مواد اولیه صنایع در سال ۱۳۸۳ فعالیت خود را   آغاز نموده است.مهمترین هدف ما یاری رسانی به تولید کنندگان کشور میباشد و با تامین کردن یکی از مهمترین مشکلات تولید کنندگان یعنی تامین مواد اولیه با کیفیت بتوانیم این نیاز انها را برطرف نموده باشیم در همین راستا تمام فعالیت های انجام شده در جهت رضایتمندی تولید کننده برنامه ریزی شده است. این شرکت با تلاش و کوشش بسیار نخستین گام را در راستای توسعه و توانمندی کارگاه ها و آزمایشگاههای دانشگاه ها و مراکز پژوهشی برداشته است. ما امیدواریم بتوانیم با این کار سهم کوچکی در  پیشرفت و آبادانی کشور برداشته باشیم .